علی اکبر جوانفکر: احمدی نژاد قرار نیست باز هم سکوت کند، روشنگری در پیش است
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
0 نظر
41 بازدید

علی اکبر جوانفکر: احمدی نژاد قرار نیست باز هم سکوت کند، روشنگری در پیش است

 

کسانی که مدیریت پشت صحنه انتخابات ریاست جمهوری را برعهده داشتند به گونه ای این کار را به انجام رساندند که با حذف تنها برگ برنده مردم ، نه فقط برخی دستمال به گردن ها، دیگر حاجتی به خون دادن و خون ریختن نداشتند، بلکه نگرانی شلاق سوگند دروغ را هم از کسانی که رفتار بیمارگونه شان علیه دولت قبل و بالاخص دکتر احمدی نژاد، مضحکه عام و خاص شده بود، دور ساخت.

 

علی اکبر جوانفکر: احمدی نژاد قرار نیست باز هم سکوت کند، روشنگری در پیش است


پاژنیوز : علی اکبر جوانفکر: "القاء آرزوها در قالب واقعیت ها" یکی از تکنیک های عملیات روانی است که شماری از افراد یا جریانهای سیاسی و حزبی از آن بهره می برند تا خواسته ها و امیال سیاسی خود را با استفاده از برخی پیش فرض ها به ذهن جامعه نفوذ دهند و هواداران رقیب یا حریف قدرتمند خویش را در ادامه حمایت دچار تردید و اراده های آنان را متزلزل نمایند.

 

دکتر محمود احمدی نژاد سالهاست که به خارچشم دشمنان قسم خورده ملت ایران و وابستگان داخلی آنها تبدیل شده است. یکی تهدیدش می کند که با تو بودن را به لکه ننگ تبدیل خواهم کرد، آن دیگری حکم قتل او را صادر می کند و در داخل نیز جمعی مدعی شدند برای محو او حاضرند خون بدهند ، فریب خوردگانی هم سربرآوردند که حتی به سوگند جلاله متوسل شدند تا به یک ملت القاء کنند که او دیگر بازنخواهد گشت.

 

کسانی که مدیریت پشت صحنه انتخابات ریاست جمهوری را برعهده داشتند به گونه ای این کار را به انجام رساندند که با حذف تنها برگ برنده مردم ، نه فقط برخی دستمال به گردن ها، دیگر حاجتی به خون دادن و خون ریختن نداشتند، بلکه نگرانی شلاق سوگند دروغ را هم از کسانی که رفتار بیمارگونه شان علیه دولت قبل و بالاخص دکتر احمدی نژاد، مضحکه عام و خاص شده بود، دور ساخت.

 

اینک همه قدرتمندان تکیه زده بر قله های ثروت و مکنت ، خیالشان آسوده شده است زیرا انتخابات پرشور! بر ادامه حاکمیت آنها مهر تایید زده است.

 

آیا به راستی آنها دیگر دغدغه مند آن مرد نیستند و امروز خیالی آسوده تر از دیروز دارند؟!

 

حتما اینگونه نیست زیرا آن مرد قرار نیست باز هم ساکت بماند. از این پس ، او با منطق قوی و زبان گویا و رسای خویش ، روشنگری خواهد کرد و آنها می دانند که روزگار سختی را پیش رو خواهند داشت.

 

پیشبرد و تکمیل چرخه وابستگی و وادادگی ، مستلزم خالی کردن همه عرصه ها از وجود آن مرد است. او در هیچ جا نباید باشد و اصلا نباید دیده و شنیده شود.

 

با تبلیغات می خواهند او را حذف شده از عرصه سیاست وانمود سازند و آرزوی خود را تحقق یافته احساس کنند.

 

حضور بی دغدغه او در کنار مردم و همراهی و همصدایی با آنان ، مانند خاری در گلوی کسانی است که از سایه خویش هم واهمه دارند.

 

تصمیم گرفته اند با توسل به همان حربه سوخته ، چنین وانمود سازند که مردم به او پشت کرده اند.

 

چند نفر مزدبگیر ماموریت یافته اند تا در هر جا که دکتر احمدی نژاد حضور پیدا می کند ، شعارهای بی محتوا بدهند و از آن فیلم بگیرند تا آن را به نام مردم رقم بزنند.

 

شعبان جعفری های این روزگار مراقب رفتار خود باشند زیرا مردم اجازه عرض اندام به آنها نخواهند داد.

 

منبع : دولت بهار

 

خبر سیاسی
احمدی نژاد
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر