مجلس و شورا

۰۹ اسفند ۱۳۹۵

پژمانفر: کمیسیون فرهنگی مجلس در حفظ حقوق دستگاه های فرهنگی رودربایستی ندارد

کمیسیون فرهنگی مجلس سعی کرده در ارتباط با حفظ حقوق دستگاه های فرهنگی رودربایستی نداشته باشد البته مشکلات فراوان است و حداقل تلاش کمیسیون این است که حرفها در این عرصه زده شود اما جمع بندی مسائل برعهده مجلس نخواهد بود.

حوزه و دانشگاه

۰۹ اسفند ۱۳۹۵

برگزاری آیین گرامیداشت روز وکیل با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور درحقوق شهروندی در دانشکده حقوق .

 برگزاری آیین گرامیداشت روز وکیل با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور درحقوق شهروندی در دانشکده حقوق


.

 

کشف فراماده ای جدید که باعث رسیدن به حد نهایی سختی می شود
عضویت در خبرنامه

نظرسنجی